آزمون سی و یکمین دوره ی مشاورین املاک روز پنجشنبه 24 مهرماه در محل مرکز آموزش بازرگانی برگزار گردید