ساعت کاری 7:30-14:00

کرمان خیابان شهداء(زریسف)،حدفاصل کوچه 4 و چهارراه انقلاب

03433326006

SMS: 10001397

کارگاه و سمینار

مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان کرمان

نخستین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران

حضور مرکز آموزش بازرگانی در نخستین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران,پدافند غیر عامل و امداد نجات با تمرکز بر نمایش توان واحدهای HSE صنایع و معادن کشور

 

0