ساعت کاری 7:30-14:00

کرمان خیابان شهداء(زریسف)،حدفاصل ک4وچهارراه انقلاب

03433326006

SMS: 10001397

دوره های غیر حضوری

مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان کرمان

 

ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن

مدرس: اسماعیل محققی

 

آموزش تخصصی زبان بازرگانی

 

 

آشنائی با سیستم ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW

فروش ارز در سامانه نیما

 

 

 

دوره مدیریت خرید,تدارکات و قراردادهای داخلی

 

 

 

 

فرآیند انتقال ارز در شرایط تحریم

فرایند انتقال ارز در شرایط تحریم

مدرس: اسماعیل محققی

 

دوره ی آموزشی بورس

 

 

 

دوره ی انبار داری و مهندسی انبار

 

 

 

 

دوره ی جامع مدیریت مارکتینگ

 

 

 

 

MBA  دانش مالی

 

  بازاریابی بیمه

مدرس: رضا شیرخانی

 

 

دوره آموزشی بیمه

 

 

دوره تخصصی کارشناسی ارزیابی خسارت

با مجوز پژوهشکده بیمه مرکزی

 

 

دوره جامع مهارتهای بازرگانی

و تجارت بین الملل

 

 

 

 

دوره مدیریت خرید و سفارشات خارجی

 

دوره بیمه های بازرگانی

مدرس: علیرضا آقاجانی

 

 

حمل و نقل,لجستیک

مدرس: اشرف تقی زاده

 

 

تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی

مدرس: امیر تهامی نژاد

 

 

دوره زبان انگلیسی ویژه کسب و کارها

(مقدماتی ترم1و2و3)

 

 

اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای

در جلسات تجاری

 

 

 دوره قوانین جدید چک

مدرس: محمد نوری

 

 

اعتبار اسناد داخلی

مدرس: اسماعیل محققی

 

 

MBA

 

 

 

امور گمرکی و ترخیص کالا

 

 

 

 

دوره مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)_مشترک با صندوق

دوره معامله گری رمز ارزها

مدرس: رضا شاهسونی

 

 

تخلفات گمرکی و مصادیق قاچاق کالا

 مدرس: رضا گلی

 

 

بررسی اشتباه های رایج در مذاکره و قراردادهای بین المللی

 مدرس:رحیم محترم

 

 

دوره تربیت کارشناس تحلیل حرفه ای

و امکان سنجی طرح کسب و کار

 

 

دوره جامع تربیت کارشناس  صادرات

*پنجمین دوره

0